Skip to content Skip to footer

Cadru Legislativ si Confidentialitate

Dedu Corina Cabinet Individual de Psihologie
Psiholog cu drept de libera practica in specialitatea Psihoterapie Centrata pe Persoana, Psihoterapii Cognitiv Comportamentale, Psihologie Clinica.
Cod personal: 05924
Forma de atestare: supervizare
Cabinetul Individual de Psihologie este acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legea nr.213/2004 privind statutul si exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica.
Cod de inregistrare: 10B4358
Specialitati de competenta: Psihoterapie Centrata pe Persoana, Psihoterapii Cognitiv Comportamentale, Psihologie Clinica.
Profesia de psiholog cu drept de libera practica este o profesie libera si independenta al carei statut, in Romania, este reglementat prin Legea nr.2013/2014.
Serviciile psihologice sunt parte integranta a serviciilor de sanantate iar confidentialitatea actului psihologic este protejata prin lege. Secretul profesional si confidentialitatea datelor reprezinta o atitudine profesionala obligatorie a psihologului, ea nu este limitata in timp, iar exceptiile includ prevederile exprese ale legii, la solicitarea instantei de judecata sau in situatii de urgenta.
Intervenţiile psihologice de consiliere şi psihoterapie au caracterul unor obligaţii de mijloace, iar nu de rezultat, psihologii fiind obligaţi să întreprindă toate demersurile în vederea soluţionării problemelor psihologice constatate, raportate la timpul alocat şedinţelor psihologice, însă nu pot şi nu trebuie să garanteze soluţionarea acestora.

*Supervizarea reprezinta prima treapta de acreditare profesioanla si consta intr-o activitate profesionala distincta, componenta a activitatii de formare profesionala continua prin intermediul careia se asigura managementul si calitatea actului profesional, prin dezvoltarea unei practici stiintifice si informate. Precesul de supervizare asigura ca exercitarea profesiei este realizata intr-o maniera competenta, prin respectarea standardelor etice si deontologice, a cerintelor legale si practicilor profesionale, in scopul promovarii si protejarii bunastarii clientului si a profesiei.

Go to Top