Skip to content Skip to footer

Specificul Psihoterapiei Orientate prin Focusing (Focusing – Oriented Psychotherapy)

Terapia prin focusing  are loc într-un context de relațional

Terapia prin focusing are loc în și prin relația dintre client și terapeut, în și prin relația pe care clientul și – la fel de important – terapeutul o au cu ei înșiși. În această situație complexă, clientul ca persoană este centrul atenției, alături de modul în care se referă la ceea ce experimentează. Prin Focusing, „cum”, această relație dintre subiect și conținut (al experiențierii) este factorul decisiv în procesul terapeutic. Referitor la „ce”,  clientul este invitat să acorde o atenție deosebită la ceea ce nu a fost încă conceptualizat, nu a fost gândit, nu a fost spus, nu a fost făcut. Este ceea ce este simțit, dar încă ne-cunoscut. Este de la sine înțeles că acest mod de a experimenta nu este „inconștient”; Gendlin l-a numit „implicit”.

Referirea directă la ceva din fluxul de experiențe implicite dezvoltă un fenomen experiențial foarte interesant și puternic – până la Gendlin neobservat și nenumit. Gendlin i-a dat un nume: Felt Sense. Acest termen descrie ceva ce toată lumea a întâlnit într-un fel, ceva obișnuit, dar numai dându-i un nume, simbolizându-l, obișnuitul poate deveni parte a unui proces care permite experienței să se extindă și să aprofundeze înțelegerea. A observa ceva fără cuvinte, dar obișnuit, și a-l pune în cuvinte ar putea fi o modalitate posibilă de a descrie ceea ce se înțelege prin Focusing.  Felt Sense-ul înseamnă, de obicei,  o senzație „corporală” care este declanșată de „ceva”. În psihoterapie, acest „ceva” este, de obicei, o problemă, un conflict, o incapacitate. Cu toate acestea, această înțelegere nu este completă.

 

Felt Sense-ul  este un fenomen interactional

Felt Sense-ul  este „viziunea interioară” a unei situații. Prin situație înțelegem întregul complex (interior și exterior), în care o persoană există în momentul concret în curs de desfășurare. Când ne referim în mod direct la maniera în care simțim această situație, cum se simte din interior, cu alte cuvinte, când acordăm atenție acestui sentiment încă fără cuvinte, atunci putem experienția ceea ce numim un  Felt Sense.

Atunci când clientul alege o temă specifică, această temă devine un factor important în situația sa și acest lucru va contribui considerabil la dezvoltarea Felt Sense-ul său. Dar, desigur, toți ceilalți factori ai situației date există implicit în Felt Sense-ul clientului. În cazul situației psihoterapeutice, acesta este, în primul rând, experiențierea relației cu psihoterapeutul ca persoană. Fiecare Felt Sense  este în mod natural un fenomen interacțional.

 

Leave a comment

Go to Top